Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gmin sąsiednich

Projekt studium dla gminy Staroźreby: 

Studium gm. Staroźreby zmiana dla dz. nr ewid. 139 w m. Dąbrusk.pdf

Dąbrusk.pdf 

Dąbrusk2.pdf

Projekt studium dla gminy Bielsk :

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.pdf

RYS POS studium Bielsk.pdf

TEKST POS studium Bielsk.pdf

TEKST POS Za 1 oświadczenie.pdf

TEKST za 1 studium Bielsk.pdf

załącznik 2 uw arkusz 1 z 3 studium Bielsk.pdf 

załącznik 2 uw arkusz 2 z 3 studium Bielsk.pdf

załącznik 2 uw arkusz 3 z 3 studium Bielsk.pdf

załącznik 3 kier arkusz 1 z 2 studium Bielsk.pdf

załącznik 3 kier arkusz 2 z 2 studium Bielsk.pdf

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stroźreby

Uchwała Nr 152/XXVI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 czerwca 2017
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby.

Projekt studium

Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk

Wniosek_o_zaopiniowanie.pdf

zmiana_stiudm_Gmina_Bielsk.7z

 

 

 


Pokaż Pismo Wójta Gminy Zawidz w sprawie projektu "studium" dla Gminy Zawidz zawidz_kierunki_mapa.pdf  zawidz_kierunki_tekst.pdf  zawidz_prognoza_mapa.pdf  zawidz_prognoza_tekst.pdf  zawidz_uwarunkowania_mapa.pdf  zawidz_uwarunkowania_tekst.pdf

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Bielsk

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie Wójta Gminy Zawidz

Zawiadomienie_Wójta_Gminy_Zawidz.pdf

Uchwała_Rady_Gminy_Zawidz.pdf

 

Dodatkowe informacje