Podatki
 
Pokaż  Uchwała Nr XIX/161/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/224/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 r.

 

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2016 r.

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych .pdf - pobierz
 • Deklaracja w sprawie podatku leśnego .pdf - pobierz
  • Informacja w sprawie podatku leśnego .pdf - pobierz
  • Dane o nieruchomościach leśnych .pdf - pobierz
  • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym .pdf - pobierz
  • Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf - pobierz
  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości .pdf - pobierz
  • Dane o nieruchomościach .pdf - pobierz
  • Dane o zwolnienich podatkowych w podatku od nieruchomości .pdf - pobierz
  • Deklaracja w sprawie podatku rolnego .pdf - pobierz
  • Informacja w sprawie podatku rolnego .pdf - pobierz
  • Dane o nieruchomośćiach rolnych .pdf - pobierz
  • Dane o zwolnienich i ulgach podatkowych w podatku rolnym .pdf - pobierz

 

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujących  w 2016 roku

Pokaż Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2016 r.

Pokaż Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.

Pokaż Uchwała NR XV/114/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok

Pokaż UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok

Pokaż UCHWAŁA NR XV/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujących  w 2015 roku


Pokaż Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.


Pokaż Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa  obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.


Pokaż Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok.


Pokaż  Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Pokaż  Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2015 rok.

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujących  w 2014 roku

Pokaż  Uchwała Nr 229/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.


Pokaż Uchwała Nr 230/XXXII/2013 Rady Miejsk iej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2014 r.


Pokaż
Uchwała Nr 231/XXXII/2013Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2014 r. oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2014 r. 


Pokaż Uchwała Nr 232/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Pokaż Uchwała Nr 233/XXXII/2013 Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2013 r. 

 

Dodatkowe informacje