Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drobińskiej

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drobińskiej zostało powołane z okazji obchodów 500-lecia nadania Drobinowi praw miejskich w 1987 roku. Inicjatorami powołania stowarzyszenia była grupa osób związana z władzą samorządową i organizacjami młodzieżowymi.
Najpierw – w 1987 roku – stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru prowadzonego wtedy przez Urząd Gminy Drobin.

Następnie – w 1989 roku – zostało zarejestrowane w Sadzie Wojewódzkim. Wydział I Cywilny, pod numerem: I Ns Rej St 11/89.
W końcu lat osiemdziesiątych TPZD było głównym organizatorem Dni Drobina, imprezy kulturalno – rozrywkowej adresowanej do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Drobin.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stowarzyszenie istniało formalnie, ale jego działalność została ograniczona. Włączało się do organizacji Dni Drobina, patronując konkursowi Miss Drobina.

Na okoliczność nadania Drobinowi praw miejskich w 1994 roku jeden z jego członków napisał i wydał przy wsparciu Towarzystwa specjalną, okolicznościową broszurkę o historii miasta.
W roku 1998 stowarzyszenie odnowiło swoją działalność. Bezpośrednim bodźcem stała się możliwość pozyskania funduszy z jednej z polsko – amerykańskich fundacji wspierających inicjatywy lokalne poprzez przekazywanie środków instytucjom pozarządowym. W ten sposób TPZD stało się podmiotem bezpośredniej dotacji, za którą zakupiono funkcjonujący do dziś fotel stomatologiczny dla ówczesnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia.

W roku 2001 TPZD podejmowało międzynarodową (z Francji i z Węgier) delegację osób zajmujących się badaniem ewolucji tzw. elit lokalnych w kolejnych latach po 1989 roku. Badana te były (i są) prowadzone pod kierunkiem Pani Profesor Marii Halamskiej z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Obecnie stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w organizacji Dni Drobina. Włączyło się także do organizacji pierwszych Regionalnych Targów Czytelnictwa.

Działalnością Towarzystwa kieruje zarząd w składzie:

  • Wademar Grodkiewicz – prezes,
  • Zofia Mroczek – wiceprezes,
  • vacat – sekretarz,
  • Elżbieta Anna Grączeska – skarbnik,
  • Wiesława Kanigowska – członek zarządu.

Dodatkowe informacje