Pokaż Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia  30.03.2015 r. w sprawie:  wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w II otwartym konkursie ofert.

Pokaż Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.04.2015 do 30.06.2015.

Pokaż Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia  27.02.2015 r. w sprawie:  wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.                                                                                                                                                 

 

III KONKURS OFERT 2015

Pokaż Zarządzenie Nr 77/2015Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.08.2015 r.W sprawie: wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.

Pokaż  Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.09.2015 do 31.12.2015.

KONKURS OFERT NA ZADANIE PN. "ZORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W OKRESIE LETNIM POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH".

Pokaż

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Pokaż

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Pokaż

II KONKURS OFERT 2015

Pokaż Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.04.2015 do 30.06.2015.

 

Pokaż Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.03.2015 do 30.06.2015

Podkategorie

Dodatkowe informacje