2017

 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z Organizacjami  pozarządowymi w roku 2018

   Projekt Uchwały Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 

 

2016

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2017"

Uchwała- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

2015

Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”

Pokaż Projekt Program współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”

 

Pokaż  Ogłoszeniew sprawie konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych  innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

 

2014

Pokaż Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie: zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”
Pokaż -
Projekt Program współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”

 

Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014".

 

Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”.

 

Pokaż Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie: zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014". 

 

 

 

2013

3.

Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarzadowymi w roku 2014".

Projekt Uchwały Program współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

 

2. Ogłoszenie Konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie   w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drobin.

 - Sprawozdanie

 

1 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Drobin

 

2012

Ogłoszenie konsultacji - projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR 258/XLVIII/10 z dnia 21 października 2010 r. - Sprawozdanie

 

Ogłoszenie konsultacjiprojektu uchwały w sprawie programu współpracy  - Sprawozdanie

 

Ogłoszenie konsultacji  -  projektu Uchwały w sprawie Określenia Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.    -  Sprawozdanie

2014

2013

2012

 

 

 

Dodatkowe informacje