Wykaz organizacji pozarządowych działających na trenie Miasta i Gminy Drobin:

•    Fundacja ”Praca Dla Niewidomych” - Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, gm. Drobin

•    Stowarzyszenie „ NASZ DROBIN” w Drobinie

•    Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia
•    Koło Gospodyń Wiejskich w Maliszewku
•    Koło Parafialne Akcji Katolickiej przy parafii św. Stanisława BM w Drobinie
•    Koło Parafialne Akcji Katolickiej przy parafii św. Wawrzyńca w Rogotwórsku
•    Liga Ochrony Przyrody – koła w szkołach
•    Jednostki OSP Gminy Drobin
•    PCK Klub Honorowych Dawców Krwi „DAR KRWI” w Drobinie
•    koła PCK w Zespole Szkół w Drobinie i Łęgu   Probostwie
•    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:
              - Koło nr 3 w Łęgu Probostwie
              - Koło nr 7 w Drobinie
•    Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
              - Okręg Płock – Oddział Sierpc -  sekcja  Drobin

Stowarzyszenia  S P O R T O W E : 

•    Ludowy Klub Sportowy SKRA Drobin www.skradrobin.eu - strona prowadzona przez kibiców SKRY
•    Ludowy Klub Sportowy WICHER Cieszewo
•    Ludowy Klub Sportowy ISKRA Kozłowo -  www.iskrakozlowo.futbolowo.pl
•    Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ w Drobinie www.pegazdrobin.pl

Uczniowskie Kluby Sportowe:

•    UKS TĘCZA w Zespole Szkół w Drobinie
•    UKS ISKRA w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie  www.zsleg.pl
•    UKS JUTRZENKA w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
•    UKS LIDER w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie www.spcieszewo.xorg.pl
•    UKS w Liceum Ogólnokształcącym w Drobinie  www.lodrobin.com
•    Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Brzechowo
•    Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo
•    Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych w Łęgu Kościelnym
•    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
               – koło w Zespole Szkół w Drobinie
•    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drobińskiej
•    Związek Buddyjski KARMA KAGYU
               – Ogólnopolski Ośrodek Medytacyjny w Kucharach, gm. Drobin
•    Związek Harcerstwa Polskiego
               - drużyna w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie
•    Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
               - mieszkańcy Gminy Drobin są członkami Koła Powiatowego. Biuro koła mieści się w Płocku, ul. 3-go Maja 18, pokój 9. Tel.: 24/ 262 92 32. Biuro czynne jest tylko we wtorki w godz.: 10.00 - 13.00.
•    Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników
               – kołem w Drobinie opiekuje się Zarząd Okręgu w Płocku, ul. Kilińskiego 12 (WKU). Biuro czynne w czwartki w godz. 9.00 – 13.00.
• Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych "Senior-Wigor" w Drobinie
09-210- Drobin, ul. Rynek
Kierownik Aleksandra Pęcherzewska
Senior-Wigor powstał w grudniu 2015 roku. Jest to miejsce, gdzie seniorzy mogą spotykac się oraz aktywnie spędzac czas w rodzinnej atmosferze.
zobacz więcej:
senior wigor 1
senior wigor 2

 

• Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie

• Stowarzyszenie 50+

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło nr 3 w Łęgu Probostwie - zawiązało sie w marcu 2011 r. W tym samym roku, w maju powstał  przy kole zespół instrumentalno-wokalny "Radosne Serca". Przewodniczącą i główną inicjatorką wszystkich działań podejmowanych przez koło emerytów w Łęgu jest pani Zofia Joachymowicz, a zespołem instrumentalno-wokalnym kieruje miejscowy organista pan Henryk Matusiak. Członkowie koła spotykają się na comiesięcznych zebraniach, wyjeżdżają na wycieczki i pielgrzymki do miejsc kultu. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do kina itp. Emeryci bawią się na integracyjnych wieczorkach tanecznych, na które zapraszani są członkowie kół emerytów z zaprzyjaźnionych gmin tj. Bielska, Drobina, Słubic i Staroźreb. Zespól "Radosne Serca" liczy 17 osób i bierze udział w przeglądach i konkursach emeryckich zespołów artystycznych np. w Sierpcu, Płocku, Bielsku, Rogozinie, Mochowie. Zespól zdobył już szereg dyplomów, nagród i podziękowań. Śpiewamy na imprezach takich jak "Dni Drobina", "Festyn Pokoleń", "Pikniki Seniora", dożynki, na uroczystościach kościelnych i innych
Zespół Radosne Serca na dozynkach gminnych 2016 - foto

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło nr 7 w Drobinie - przy kole działa chór "Uśmiech Seniora", którego cżłonkowie biorą udział w licznych wyjazdach na przeglądy piosenek zespołów instrumentalno-wokalnych i kapel. "Uśmiech Seniora" zyskuje dużą popularność i uznanie, z czego jest bardzo dumny. Organizowane są również wycieczki m.in. na Suwalszczyznę, gdzie seniorzy zwiedzali Augustów, popłynęli kanałem do Studzienicznej, odwiedzili miejsce kultu religijnego - Wigry Zespół Klasztorny Kamedułów. W Bieszczadach zwiedzili Sanok i Przemyśl, podziwiali piękne widoki na malownicze szlaki górskie. Najbardziej zapadającą w pamięć atrakcją wycieczki był spływ kajakowy po rzece San. Na wycieczce do Torunia seniorzy zwiedzili miasto Kopernika, wzbogacili swoją wiedze astronomiczną w planetarium oraz samodzielnie wypiekali toruńskie pierniki

 

Ankieta – druk do pobrania
Organizacja, która chce aby na naszej stronie Internetowej w zakładce „stowarzyszenia” zamieścić więcej informacji o niej i jej działalności składa je w wersji papierowej i elektronicznej w Referacie Zdrowia, Oświaty Kultury,  (pokój 113) Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Dodatkowe informacje