RSO - USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA

Herb

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W ZWIĄZKU Z ODBYCIEM PRZEZ ŻOŁNIERZA REZERWY ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Krzysztof Wielec – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 2 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • (24) 2601441 wew. 102
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

1)     Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

2)     Zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych i utrzymaniu uposażenia.

3)     Zaświadczenie o wysokości  utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wypłacenie świadczenia w terminie -  do 7 dni.

Podstawa prawna

1)     ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 241 poz. 2416 ze zm.)

2)     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. nr 13 poz. 155),

3)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje

Uwagi

Zaświadczenie o wysokości utraconych kwot w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych wydaje:

1)     naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,

2)     pracodawca – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,

3)     burmistrz – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

 

Sporządził:  Krzysztof Wielec – Inspektor ds.. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

Zatwierdził: Barbara Jeżewska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje