RRG - AZBEST

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

SKŁADANA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE DO BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Marlena Brzezińska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·        Pokój 9 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12

  • (024) 260-14-41 wew. 122
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

·   Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (Załącznik Nr 1)

·   Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

    (Załącznik Nr 2)

 

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Nie dotyczy

 

Podstawa prawna sprawy

·   Ustawa z dnia 19 czerwca 1999r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r.  nr 3  poz. 20 ze zmian. )

·   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r   w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71 z 2004 r. poz 649.).

·   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. 2011  r. nr 8, poz.  31)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu (Dz.U. Nr 192 poz 1876)

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

 

   Odwołanie nie przysługuje

 

Uwagi

·   Informację do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin składa fizyczny właściciel wyrobu azbestowego.

·   Osoby prawne informację o posiadanych wyrobach azbestowych przekazują Wojewodzie.

·   Obowiązkiem posiadacza wyrobu jest złożenie oceny posiadanego wyrobu azbestowego do organu nadzoru budowlanego, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 4

·   Informacja powinna być corocznie aktualizowana w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

 

 

Sporządził: Marlena Brzezińska – Inspektor ds. ochrony środowiska

Zatwierdził: Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje