RRG - USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Marlena Brzezińska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 9 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
  • (024) 260-14-41 wew. 122
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

 

 

Ewentualne opłaty

 Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

·   30 dni licząc od dnia złożenia

 

Podstawa prawna sprawy

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r, Nr 151, poz.1220 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 Nr.228, poz. 2306)
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na dany rok kalendarzowy.

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

 

Uwagi

  • Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza zgodę jej właściciela
  • Jeśli nieruchomość należy do kilku właścicieli do wniosku należy dołączyć oświadczenie wszystkich właścicieli o zgodzie na wycinkę drzew/krzewów
 

Sporządził: Marlena Brzezińska – Inspektor ds. ochrony środowiska

Zatwierdził: Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje