RZOK 04

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.04

Nazwa usługi

 ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia Oświaty Kultury (RZOK)

 

Teresa Kuźniewska – Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 113, 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
 • 24/  26 01 441 wew. 113
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

          Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

          Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

              może składać:

·         przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

·         jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Ewentualne opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenia  wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem  zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

43,75 zł  - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do                        4,5% alkoholu oraz piwa

43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających                    powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

175,- zł  - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających                      powyżej 18% alkoholu

 

 

 

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

Do 1 miesiąca. Zwrócenie się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o wydanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. D.U. z 19.04.2007r. Nr 70 poz.473 z późniejszymi zmianami).

Wydanie zezwolenia  na okres do 2 dni, po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. D.U. z 19.04.2007r. Nr 70 poz.473 z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi. zmianami.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Nr 208/XXVI/01 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 września 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy Drobin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
 • Uchwała nr 21/III/02 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/III/02 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 •  

 

Tryb odwoławczy

 • W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Królewiecka 27, 09-402 Płock.

 

 • Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (wnioskodawcy) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Płocku, ul. Królewiecka 27, za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie.

 

Uwagi

       Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
              poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

 

 lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” O/Drobin

 Nr 85904210680420035820000050

Dodatkowe informacje