RRG - OŚWIETLENIE ULICZNE

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

OŚWIETLENIE ULICZNE – BUDOWA NOWEJ SIECI, DODATKOWE PUNKTY ŚWIETLENE  

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Marlena Brzezińska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 9 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12
  • (024) 260-14-41 wew. 122
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o budowę nowej sieci lub nowych punktów, z dokładnym określeniem odcinka ulicy lub miejsca lokalizacji latarni, a także powodów wystąpienia.
Uwaga: Należy załączyć mapkę terenu lub szkic z proponowaną lokalizacją.
W wystąpieniu należy podać dokładny adres i numer telefonu - do korespondencji

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania

·   Pismo wyjaśniające

 

Podstawa prawna sprawy

·   Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz. 348 z dnia 04.06.1997 r.).

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

      Odwołanie nie przysługuje

 

Uwagi

Wniosek na budowę nowych punktów świetlnych będzie rozpatrywany przy opracowywaniu budżetu na kolejny rok kalendarzowy.

 

 Sporządził: Marlena Brzezińska – Inspektor ds. ochrony środowiska

Zatwierdził: Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje