Praca w Urzędzie i jednostkach podległych

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Pokaż Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie. 
Pokaż  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

Archiwum

Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości oświaty

Pokaż, Pokaż  Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Drobinie

Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. oświaty

Pokaż Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Technikum w Drobinie

Pokaż ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Oświaty

Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent ds. inwestycji i dróg

Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Ogłoszenie o konkursie ofert na Członka Zarządu Spółki Remondis Drobin  Komunalna Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Archiwum ogłoszeń

Dodatkowe informacje