Wyliczenie dopłat do wody 2015

           RRG.631.31.2014                                                                                                               Drobin, dn. 05.12.2014 r. 

Zestawienie taryf oraz dopłat

do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2015

Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w roku taryfowym

01.01.2015 – 31.12.2015

L.p.

Nazwa

Cena za 1m3

z wniosku taryfowego netto [zł]

Cena za 1 m3

z wniosku taryfowego brutto [zł]

Cena za 1 m3 dla odbiorcy netto [zł]

Cena za 1 m3 dla odbiorcy brutto [zł]

Kwota dopłaty do 1 m3

netto [zł]

Kwota dopłaty do 1 m3 brutto [zł]

1.

WODA

3,48

3,76

2,57

2,78

0,91

0,98

2.

ŚCIEKI

12,34

13,33

4,08

4,41

8,26

8,92

 

Opłata abonamentowa - 5,96 zł + 8% VAT = 6,44 zł

 

 

Dodatkowe informacje