Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie

09-210 Drobin
ul. Rynek
tel. i fax (024) 26 01 044
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.bibliotekadrobin.republika.pl

Kierownik - Wiesława Kanigowska
Bożena Kozłowska  -  młodszy bibliotekarz 

Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
Łęg Probostwo
09-210 Drobin
tel. (024) 26 01 044 
Jolanta Kłosińska  -  kierownik Filii


Godziny otwarcia:

w Drobinie
w Łęgu
Poniedziałek
900 - 1800
 900 - 1800
Wtorek
800 - 1700
830 - 1630
Środa
800 - 1700
900 - 1700
Czwartek
900 - 1800
830 - 1630
Piątek
800 - 1700
900 - 1700
Sobota (tylko pierwsza sobota miesiąca)
800 - 1200
 

Z relacji najstarszej czytelniczki  Pani Anny Bielickiej dowiedzieliśmy się, że  biblioteka działała już przed 1939r. a prowadziła ją wówczas Pani Krystyna Bułakowska.
W czasie wojny mieszkańcy Drobina i okolic wymieniali między sobą książki ze zbiorów własnych.
Biblioteka Publiczna w Drobinie rozpoczęła swoją działalność w 1948r., początkowo, jako Biblioteka Gromadzka, następnie Gminna Biblioteka Publiczna, a od 1 lipca1994r., po nadaniu Drobinowi praw miejskich, przyjęła nazwę Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie. Zakres działania biblioteki określa STATUT.

Pierwszym kierownikiem był Pan Kłobukowski a następnie

   Pani Lucyna Tomkalska 
 1958r. -  Pan Bazyli Rusak
 Od 01.03.1973r. -  Pani Danuta Kocięta
 Od 04.08.1978r. - nadal  Pani Wiesława Kanigowska

W początkowym okresie działania, obok biblioteki w Drobinie,  w wioskach powstawały Punkty biblioteczne. Taki Punkt działał w każdej większej wsi a mieścił się w szkole, klubie bądź w domu prywatnym i za wypożyczanie książek w Punkcie nikt nie pobierał wynagrodzenia. Na terenie naszej gminy było 12 takich Punktów. Wymiana książek odbywała się raz na kwartał. Ostatni taki Punkt zniknął z mapy gminy w 1991r.

Dziś mieszkańcy mogą korzystać ze zbiorów w Drobinie i w Łęgu Probostwie. Do dyspozycji mają 30729 książek. Przystępując do Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” biblioteka zakupiła - w 2007r. – 337 książek. 
Ze zbiorów biblioteki korzysta 942 czytelników, którzy do tego czasu wypożyczyli 26 355 książek (dane na koniec sierpnia 2007r.).

W Drobinie od 2005r. czytelnicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, bo w ramach programu IKONKA biblioteka otrzymała trzy komputery.

W kwietniu 2007r. biblioteka w Drobinie udostępniła czytelnikom  dodatkowe,  wyremontowane pomieszczenia o pow. 40m2 do prowadzenia szerszej działalności kulturalno-oświatowej. W gablotach prezentowane są skarbonki również te przekazywane przez naszych mieszkańców. Z dodatkowych pomieszczeń mogą  korzystać członkowie stowarzyszeń i organizacji działających na naszym terenie w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki.

Biblioteka – obok wypożyczeń książek – organizuje:

  • Spotkania autorskie
  • Konkursy literackie i plastyczne
  • Spotkania z bajką dla najmłodszych
  • Kiermasze książek

W czerwcu 2007r. M-GBP w Drobinie była współorganizatorem „Regionalnych Targów Czytelnictwa”, które odbyły się w Drobinie, a których głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej.

Na  Festynie Sztuki Lokalnej w Staroźrebach - 18 sierpnia br. - Drobin  zaprezentował hafty Pani Genowefy Milewskiej i Pani Anny Wujcik z Chudzyna oraz  obrazy  Pani Bożeny Marszałek.

W 2008r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie będzie obchodzić Jubileusz 60-lecia działalności.

Biblioteka w Łęgu Probostwie

„Głos Płocki” Nr 39 z dnia 16 maja 1914r. donosi, że gubernator płocki zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 1914r. nr 2944 pozwolił utworzyć w Łęgu bibliotekę – czytelnię Towarzystwa Naukowego Płockiego i zatwierdził, jako osobę odpowiedzialną wobec władz, Pana Teofila Chrabkowskiego.

Ze sprawozdania składanego na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęgu Probostwie -  18 lipca 1958r.  i  informacji  przekazanych nam przez M-G B P w Drobinie i Filię w Łęgu:

Publiczna Biblioteka Gromadzka w Łęgu Probostwie utworzona została w 1948r. i początkowo mieściła się w lokalu Prezydium GRN  zajmując 2 izby 5 x 6 m z kącikiem czytelniczym (obecnie mieści się tam NZOZ SAN-MED. s.c.).  Czynna była każdego dnia od 8.00 do 15.00. W pomieszczeniach było oświetlenie elektryczne i piec kaflowy a  na jej wyposażenie składały się: 2 szafy, 3 półki, 6 krzeseł, 2 ławy, 1 lada, 2 stoły. Księgozbiór liczył 2139 książek (na jednego czytelnika przypadało 13,45). Nowości kupował powiat jeżeli zapotrzebowanie złożyła wcześniej biblioteka. Nie było katalogu. Książki ustawiano alfabetycznie.

W 1958r. czytelnicy mieli do swojej dyspozycji 7 punktów bibliotecznych:

Brelki    1954 Zofia Przedpełska    72 książki   24 czytelników
Kozłowo  1950  Ob. Kuźniewska (przedszkolanka)  73 książki   21 czytelników
Gutowo  1953  Stanisław Brzeziński   50 książek   15 czytelników
Siemienie    Wanda Tomaszewska  50 książek   23 czytelników
Krajkowo  1952  Krystyna Kowalska   54 książki   27 czytelników
Psary  1951  Hanna Ossowska  50 książek  19 czytelników
Chudzynek  1955  Ob. Borowska (przedszkolanka)    


W 1985r. – było jeszcze 7 punktów a do końca 1991r. zostały zlikwidowane wszystkie punkty.

W 1957r. było:
176 -  czytelników w bibliotece w Łęgu  i  2023 wypożyczeń 
140  - czytelników w punktach bibliotecznych i 4748 wypożyczeń 
39,30 zł – koszt czytelnika 
2,30 zł – koszt wypożyczenia 1 książki
Budżet na 1958r.  wynosił:  -  11.345,- zł

W tym czasie (1958r.)  nie było w Łęgu ośrodka zdrowia. Były 2 żłobki w Łęgu i Krajkowie; 2 przedszkola w Mokrzku i Krajkowie; 7-kl. szkoła w Łęgu; 5-kl. szkoła w Brzechowie; świetlica w Krajkowie i Psarach przy PGR; w Łęgu remiza OSP (gdzie odbywały się zabawy i wieczornice);  1 x w miesiącu przyjeżdżało kino objazdowe do Łęga i Krajkowa; na poczcie zarejestrowano 70 abonentów odbiorników a  radiowęzeł w Bielsku obsługiwał teren gromady Łęg; było 494 abonentów prenumeraty czasopism (m.in. Gromada Rolnik Polski, Przyjaciółka, Szkoła , Dom, Rada Narodowa). W szkołach też  były biblioteki a i  Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska  miała swoją biblioteczkę. 85% ludności pracowało w rolnictwie w PGR Psary i Krajkowo, w Spółdzielni Produkcyjnej Mokrzk i w  gospodarstwach  indywidualnych).

W bibliotece pracowali:

1.1948 – 1.09.1953r. Ob. Trzcińska
2.1.09.1953r. – 1.11.1956r. ob. Gajewska l. 17 wykształcenie podstawowe
3.1.12.1956r. – 1. 10.1957r. Józefa Janiszewska l. 50 wykształcenie 2 kl. Gimnazjum
4.1.10.1956r. – 31.01.1958r. Grażyna Sieradzka  l. 18 wykształcenie 9 klasa Liceum Pedagogicznego 
5.1.2.1958r. Zofia Lewicka  - nadal
6.1960r. -  Danuta Marcinkowska
7.1962r. -  Ewa Brudzyńska
8.1963r.  -  Jadwiga Sieradzka
9.1964r. -  Maria Sołdańska
10.1965r. -  Julianna Bornińska
11.1966r.  - Krystyna Puszcz
12.od stycznia do sierpnia 1967r. – Czesław Piórkowski
13.od września 1967r.  – do końca 1982r.  Janina Rycharska – do odejścia na emeryturę (w tym czasie biblioteka mieściła się w budynku po Banku Spółdzielczym)
14.od stycznia do końca kwietnia 1983r. biblioteka była nieczynna.
15.2.05.1983r. – 30.09.1984r. -  Jolanta Kłosińska 
16.1.10.1984r. – 15.04.1989r.  – Teresa Łacińska
17.15.04.1989r. -  nadal -  Jolanta Kłosińska. (Od 1992r. do 2002 kierownik Filii zatrudniony był na ½ etatu. Od stycznia 2003r. zatrudniony jest na pełny etat i tak jest nadal).

Od 1973r. biblioteka  w Łęgu jest Filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.

Lokal:
Publiczna Biblioteka Gromadzka w Łęgu Probostwie utworzona została w 1948r. i mieściła się w lokalu Prezydium GRN  zajmując 2 izby 5 x 6 m z kącikiem czytelniczym (obecnie mieści się tam NZOZ SAN-MED. s.c.).
Z budynku Prezydium GRN biblioteka została przeniesiona do remizy OSP (obecnie mieści się tam  sklep).
Od 14.09.1992r. – 30.06.2002r. Filia mieściła się w szkole.
Od 1.07.2002r. –  została przeniesiona do Domu Parafialnego, gdzie zajmuje pomieszczenia o pow. 30 m2  i mieści się tam nadal.

W 2008r. księgozbiór powiększył się o 252 woluminy, bo Filia otrzymała dary z wydawnictw, od czytelników i zakupiła książki  ze środków gminnych. Dzięki temu księgozbiór w Łęgu liczy  11400  woluminów.


Filia w Łęgu czynna jest od poniedziałku do piątku:

Poniedziałek, środa, piątek   9.00  -  17.00
Wtorek,czwartek,                 8.30  -  16.30

Orkiestra Dęta OSP w Drobinie


Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie powstała w 1970r. z inicjatywy ówczesnego Zarządu OSP w Drobinie, którego Prezesem był dh Lucjan Pudlik. Pierwszym kapelmistrzem został dh Jakub Mroczek, a opiekunem ze strony Zarządu OSP dh Jan Nowak. Orkiestra liczyła wówczas 24 członków w tym 2 panie.
Pierwsze instrumenty zakupiono za pieniądze pochodzące ze zbiórki wśród mieszkańców Drobina i okolic. Z własnych środków dh Lucjan Pudlik zakupił klarnet, a dh Józef Prusak – bas B.
W 1975r. kierowanie orkiestrą przejął Jan Wojtas – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Drobinie.
W 1980r. kapelmistrzem został Tadeusz Strusiński z Raciąża, który prowadził orkiestrę przez jeden rok.
W latach 1981 – 2000 kapelmistrzem był wychowanek orkiestry, muzyk dh Jan Krupiński.
W 2000r. szefem orkiestry został dh Jan Zielech a na kapelmistrza wybrano dh Jana Mielczarka. W tym czasie zwiększyła się liczba muzyków. Młodzież rozpoczęła naukę gry na instrumentach dętych a muzycy systematycznie uczestniczyli w próbach orkiestry. Rozszerzono znacznie repertuar.  To wszystko przyniosło wspaniałe efekty. Orkiestra zaczęła odnosić sukcesy i  zapraszano ją  na wszystkie uroczystości w gminie i nie tylko.
Od czerwca 2003r., kiedy dh Jan Mielczarek odbywał służbę wojskową, zastępował go szef orkiestry  wspomagany w czasie ważniejszych uroczystości przez Włodzimierza Adamskiego, wieloletniego kapelmistrza Orkiestry Wojskowej Garnizonu Ciechanów. 
Wiosną 2004r. z inicjatywy dh Jana Zielecha i dzięki wsparciu dh Ryszarda Łuniewskiego Prezesa Zarządu OSP oraz Sławomira Wiśniewskiego Burmistrza Miasta i Gminy Drobin - z okazji 100-lecia OSP w Drobinie i 10-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu - Orkiestra Dęta  OSP w Drobinie nagrała płytę z utworami rozrywkowymi i marszami oraz skomponowanym przez Jana Wojtasa -  hejnałem  Drobina.
W 2005r. orkiestra obchodziła Jubileusz 35-lecia działalności. Z tej okazji wręczono muzykom nowe instrumenty. Burmistrz wręczył saksofon altowy, Przewodnicząca Rady Miejskiej - klarnet, Dyrektor BS  Mazowsze O/Drobin - saksofon altowy oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława BM również obdarował orkiestrę saksofonem altowym. Jesienią tego roku z funkcji kapelmistrza zrezygnował dh Janusz Mielczarek.
Dziś Orkiestra Dęta OSP w Drobinie liczy 38 muzyków  w tym 8 pań.  Najmłodszy członek orkiestry ma 12 lat a najstarszy 74. Od 1970r. w orkiestrze grało ok. 70 muzyków. Szefem orkiestry jest nadal dh Jan Zielech, którego zaangażowanie  przynosi wspaniałe efekty.
Najdłużej grający w orkiestrze muzycy to:
• dh Edward Pietrzak
• dh Hieronim Siwiński
• dh Krzysztof Gąbiński
• dh Leszek Berdyński
Orkiestra ma w swoim repertuarze marsze, pieśni kościelne, patriotyczne i rozrywkowe. Z orkiestrą występują też soliści. Każdego roku orkiestra bierze udział w wielu uroczystościach świeckich i kościelnych, koncertach i przeglądach orkiestr dętych.
Swoją pozycję muzycy  zawdzięczają ciężkiej i systematycznej pracy, ale też wsparciu i pomocy wielu instytucji.
Orkiestra bardzo dużo zawdzięcza Państwowemu Ośrodkowi Maszynowemu (POM), który później przekształcił się w Przedsiębiorstwo Robót  Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego (PRIM BR) a następnie w  PPHU „DROBINEX”. Dzięki tej firmie, której ostatnio Prezesem był Lucjan Słaby, orkiestra pozyskała ok. 40% instrumentów.
Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin, którego Dyrektorem była Marianna Pietrzak wielokrotnie przekazywał pieniądze na zakup i remont instrumentów muzycznych oraz na umundurowanie orkiestry.
W latach 2001 – 2005 orkiestrę wspomagał Prezes GMN „TECHMET” Krzysztof Gajdowicz.
Nową trąbkę zakupił i przekazał orkiestrze ks. kanonik Tadeusz Durszlewicz, który był Proboszczem w Drobinie. Wielkim przyjacielem  orkiestry jest obecny Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Drobinie ks. kanonik Kazimierz Kowalski, który także wspiera orkiestrę finansowo.  Każdego roku Rada Miejska w Drobinie przeznacza -  w budżecie gminy -  środki na bieżące potrzeby orkiestry.
Do ważniejszych i niezapomnianych występów należą:
• występ emitowany  przez  Telewizję Polską 2.06.1985r. w czasie TELETURNIEJU GMIN: Sanniki – Drobin
• wyjazd w dniach 19-21.06.1987r. na koncert do Białego Dunajca połączony ze zwiedzaniem Zakopanego i Krakowa zorganizowany z inicjatywy Andrzeja Dzięcioła Naczelnika Gminy Drobin. Organizacją wyjazdu zajął się wówczas Ryszard Dylewski  Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Drobinie.
• Koncerty kolęd w czasie spotkań opłatkowych
• Wyjazd w dniach 30.05–01.06. 2008r.  na warsztaty muzyczne do Rucianego Nidy. Orkiestra przygotowała też oprawę muzyczną Mszy św. w Sanktuarium Maryjnym  w Świętej  Lipce.
• Udział w Powiatowych Przeglądach Orkiestr Dętych. W  2008r. Przegląd odbył się w Drobinie,  gdzie  nasza orkiestra zajęła III miejsce.
• Oprawa muzyczna uroczystości kościelnych w Drobinie
• Koncerty w czasie  uroczystości gminnych, m. in. :
* Dni Drobina
* Gminnych Dożynek
* Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Finał w Drobinie
Z dumą i satysfakcją,  nie tylko władze samorządowe, ale również instytucje i zwykli mieszkańcy, odnoszą się do sukcesów Orkiestry, bo „..jest w orkiestrach dętych jakaś siła..” która przyciąga kolejne pokolenie młodych i utalentowanych, dając im szanse na naukę, satysfakcję z udziału w koncertach, a przede wszystkim na pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego.
Koncerty Orkiestry Dętej OSP  doskonale promują  Miasto i Gminę Drobin.

List Gratulacyjny z 13 czerwca 2010r.

List Gratulacyjny z 05 czerwca 2005r.

Kultura

 

 

 

 http://www.biblioteka.drobin.pl

wakacje 2016 w bibliotece

Orkiestra Dęta OSP w Drobinie
ZAWSZE RAZEM
Zespół wokalny powstał w 1996 r. w Zespole Szkół w Drobinie
Szkolna Orkiestra Dęta
Powstała w 2012 r. w Zespole Szkół w Drobinie
FENIKS
Zespół wokalny powstał w 2008 r. w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie - www.zsleg.pl
Szkolny Zespół Ludowy KAROLINKI
Powstał 2001 r. w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej –Sygietyńskiej w Cieszewie
www.spcieszewo.xorg.pl

UŚMIECH SENIORA
Zespół wokalny powołany przez Koło nr 7 w Drobinie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów "Uśmiech Seniora", którego cżłonkowie biorą udział w licznych wyjazdach na przeglądy piosenek zespołów instrumentalno-wokalnych i kapel. "Uśmiech Seniora" zyskuje dużą popularność i uznanie, z czego jest bardzo dumny. Organizowane są również wycieczki m.in. na Suwalszczyznę, gdzie seniorzy zwiedzali Augustów, popłynęli kanałem do Studzienicznej, odwiedzili miejsce kultu religijnego - Wigry Zespół Klasztorny Kamedułów. W Bieszczadach zwiedzili Sanok i Przemyśl, podziwiali piękne widoki na malownicze szlaki górskie. Najbardziej zapadającą w pamięć atrakcją wycieczki był spływ kajakowy po rzece San. Na wycieczce do Torunia seniorzy zwiedzili miasto Kopernika, wzbogacili swoją wiedze astronomiczną w planetarium oraz samodzielnie wypiekali toruńskie pierniki
 

RADOSNE SERCA
Zespół wokalny powołany przez Koło nr 3 w Łęgu Probostwie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Koło nr 3 w Łęgu Probostwie - zawiązało sie w marcu 2011 r. W tym samym roku, w maju powstał przy kole zespół instrumentalno-wokalny "Radosne Serca". Przewodniczącą i główną inicjatorką wszystkich działań podejmowanych przez koło emerytów w Łęgu jest pani Zofia Joachymowicz, a zespołem instrumentalno-wokalnym kieruje miejscowy organista pan Henryk Matusiak. Członkowie koła spotykają się na comiesięcznych zebraniach, wyjeżdżają na wycieczki i pielgrzymki do miejsc kultu. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do kina itp. Emeryci bawią się na integracyjnych wieczorkach tanecznych, na które zapraszani są członkowie kół emerytów z zaprzyjaźnionych gmin tj. Bielska, Drobina, Słubic i Staroźreb. Zespól "Radosne Serca" liczy 17 osób i bierze udział w przeglądach i konkursach emeryckich zespołów artystycznych np. w Sierpcu, Płocku, Bielsku, Rogozinie, Mochowie. Zespól zdobył już szereg dyplomów, nagród i podziękowań. Śpiewamy na imprezach takich jak "Dni Drobina", "Festyn Pokoleń", "Pikniki Seniora", dożynki, na uroczystościach kościelnych i innych

Zespół Radosne Serca na dozynkach gminnych 2016 - foto

 

 Sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie – www.mosir.net.pl

ul. Szkolna tel. 242601338

LKS SKRA DROBIN - www.skradrobin.eu - strona kibiców
  LKS WICHER Cieszewo
LKS ISKRA Kozłowo – www.iskrakozlowo.futbolowo.pl
Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ – www.pegazdrobin.pl
  UKS TĘCZA – w Zespole Szkół w Drobinie
  UKS ISKRA – w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie http://www.zsleg.pl/
  UKS JUTRZENKA – w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
  UKS LIDER – w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie www.spcieszewo.xorg.pl
  UKS - w Liceum Ogólnokształcącym w Drobinie www.lodrobin.com

 

Dodatkowe informacje