RZOK 06

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.06

Nazwa usługi

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia Oświaty Kultury (RZOK)

 

Teresa Kuźniewska – Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 113, 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
 • 24/ 26 01 441 wew. 113
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

        Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

        Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami  składa organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Ewentualne opłaty

             Opłata skarbowa – 82,- zł

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • W terminie - co najmniej - 7 dni przed planowaną imprezą  przez organizatora Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wydaje albo odmawia wydania zezwolenia.
 • W ciągu 3 dni kopie decyzji  na przeprowadzenie imprezy masowej Burmistrz niezwłocznie przesyła do właściwych Komendantów Policji i Straży Pożarnej, Kierownika Pogotowia Ratunkowego i Inspektora Sanitarnego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 909 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
   nr 225, poz. 1635).

 

Tryb odwoławczy

          W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i                     Gminy Drobin do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Królewiecka           27, 09-402 Płock.

 

Uwagi

 

·         Z wnioskiem występuje Organizator chcący zorganizować na terenie gminy imprezę sportową, artystyczną bądź rozrywkową, która ze względu na liczbę miejsc w obiekcie  lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy wypełnia znamiona imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 909 z późniejszymi zmianami)

 

·         Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem na jej zorganizowanie.

 

 • Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

 

lub w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” O/Drobin

Nr 85904210680420035820000050

Dodatkowe informacje