KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIE


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW PROGRAMÓW SEKTOROWYCH

Zapraszamy mieszkańców gm. Drobin, gm. Staroźreby, gm. Bielsk, gm. Radzanowo, gm. Bulkowo oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji/organizacji do składania uwag lub propozycji zmian doopracowanych dokumentów strategicznych. Konsultacje odbędą się w dniu  12 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin (sala konferencyjna).

Podczas spotkania poszczególne strategie zostaną zaprezentowane oraz poddane pod dyskusję.

Gmina Drobin jest jednym z 19 Partnerów projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Konsultacje obejmują następujące programy sektorowe:

1.KONCEPCJA SPÓJNEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJprojekt (w pdf)

2. STRATEGIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICHprojekt (w pdf)

3. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTUprojekt (w pdf)

4. STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJprojekt (w pdf)

5.WZORY FORMULARZY DO ZGŁASZANIA UWAG/ZMIAN: 

Formularz konsultacyjny efektywność energetyczna

Formularz konsultacyjny koncepcja wodno-ściekowa

Formularz konsultacyjny rewitalizacja

Formularz konsultacyjny transport

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać w jednej z następujących form:

1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne OFAP”,

2. faksem na nr + 24 366 03 00 w. 5

3. drogą korespondencyjną na adres: Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (liczy się data wpływu),

4. bezpośrednio w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, w dni pracujące w godzinach pracy biura.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Raport z diagnozy i delimitacji obszaru funkcjonalnego, projekty strategii oraz formularze konsultacji można pobrać ze strony: http://zgrp.pl/programy/popt-2007-2013/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj

Dodatkowe informacje