Tytuł
Warsztaty nt. „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin”
MIAS MAZOWSZE 2018
V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych
Nowe drogi na terenie gminy Drobin
Pomoc od Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
Odbiór częściowy robót w ramach zadania utrzymania Sierpienicy
Tytuł dla Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie
Spotkanie z rolnikami
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie
Podsumowanie projektu "Drobniej ma sens!"
Bezpłatne badania mammograficzne
Inauguracja Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Odbiór częściowy robót w ramach zadania utrzymania Karsówki
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Okólnik
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Płockiego
Podsumowanie projektu "Powrót do tradycji w Drobinie"
XL Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Drobinie
V Bieg Niepodległości
Spis zwierząt przebywających w stadzie - Informacja
Wtorki z JPK w Urzędach Skarbowych
Wybory uzupełniające Ławników na kadencje 2016-2019
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Informacja
"Bądź aktywny - Szkoła Seniora"
Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie
Okólnik
Forum Rozwoju Mazowsza
Święto Edukacji Narodowej
Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Podział funduszu sołeckiego 2017
Informacja o wyborze oferty
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
Okólnik
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie
Pismo i Ankieta dotycząca "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin"
"Cztery godzinki dla rodzinki nad stawami"
Prognoza dla Mazowsza
BROŃ SIĘ NIE TRAĆ WIARY
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin - warsztaty
Informacja o złożonych ofertach
Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie
E-składka
Piknik rodzinny
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
Centralne Targi Rolnicze - PTAK WARSAW EXPO
Utrzymanie Sierpienicy
Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Pismo dyrektora ZUS Oddział w Płocku dotyczące huraganu który miał miejsce w dniu 11.08.2017 r.

Dodatkowe informacje