Debata o bezpieczeństwie

We wtorek 28 czerwca  Komenda Miejska Policji w Płocku we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Drobin oraz Starostwem Powiatowym w Płocku zorganizowała debatę "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Spotkanie poświęcone było ocenie osiągniętych rezultatów i zakresu realizacji wniosków sformułowanych podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2016 roku. Inspektor Stanisław Szcześniak - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku przedstawiając statystyki przybliżył stan bezpieczeństwa w powiecie. Następnie asp. szt. Krzysztof Piasek - oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji zaprezentował funkcje i możliwości Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także aplikacji "Moja Komenda". W trakcie spotkania przedstawiono również rolę jaką pełni w każdym z posterunków dzielnicowy. W Drobinie funkcję dzielnicowych wykonują obecnie: st. sierż. Paweł Kacprzak oraz st. sierż. Piotr Chyliński. W części poświęconej dyskusji mieszkańcy Drobina zgłaszali m.in. potrzebę zwiększenia liczby etatów w lokalnym Posterunku Policji, czego nie wykluczył z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin kolejny raz usilnie zabiegał o utworzenie w Drobinie komisariatu policji. W debacie wzięli również udział: bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, podinsp. Robert Koper - Naczelnik Wydziału Prewencji, kom. Robert Nowakowski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Marcin Błaszczyk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, Krzysztof Wielec – Radny Rady Powiatu.

 

Dodatkowe informacje