Posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie

dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.

           

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radny Rady Miejskiej w Drobinie

 

 (-) Mariusz Lewicki 

Dodatkowe informacje