Mój IDOL

Michael Jackson, Anna Jantar, Majka Jeżowska, Sylwia Grzeszczak - to tylko niektórzy z artystów, w których wcieliły się dzieci podczas V edycji Przeglądu Muzycznego Playback Show „Mój Idol”. Ideą przyświecającą wydarzeniu było wspieranie aktywności twórczej i rozwijanie talentu wokalno - tanecznego. W tegorocznym przeglądzie oprócz stylizacji, fryzury, sposobu poruszania się i tańca uczestnicy mogli również naśladować głos swojego idola. Dzieci za swoje wspaniałe występy otrzymały nagrody. Wszyscy okazali się zwycięzcami.

 Patronat  honorowy nad uroczystością objęli Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, Mariusz Bieniek – Starosta Powiatu Płockiego, reprezentowani przez Bogdana Banaszczaka – Radnego Rady Powiatu w Płocku, a zarazem Dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie. Przedsięwzięcie wsparł również zespół The Brothers, którego przedstawicielem był Łukasz Zieliński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Mariola Wróblewska – kierownik Referatu Oświaty w UMG w  Drobinie, Teresa Mielczarek – Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie, a przede wszystkim grono rodziców, którzy gorąco wspierali występujących. 

Dodatkowe informacje