Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to idealny moment na refleksję o naszej planecie, o tym jak ważna i potrzebna jest szeroko rozumiana ochrona środowiska,a także propagowanie prawidłowych postaw ekologicznych wśród najmłodszych jej mieszkańców.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem uczniów z jednostek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Drobin tworzących barwny korowód, którego trasa biegła ulicami Drobina. Następnie wszystkich uczestników wydarzenia powitał Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin. Część artystyczną – przedstawienie ekologiczne oraz występ muzyczny przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Ziemi odbyły się w okolicy Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego, który nawiązuje do tematyki ryb żyjących w Polsce. Powstanie tego atrakcyjnego terenu zielonego zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, wpłynie na podejście do kwestii ekologicznego stylu życia i dbałości o otaczającą ich przyrodę.Ponadto zamontowane tablice i gry ekologiczne pogłębią i ugruntują wiedzę na tematy z zakresu przyrody i ekologii. Podczas wydarzenia doszło również do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Ekologia w obiektywie” oraz konkursu ekologicznego „EKO‑Trend, czyli recykling w garderobie”, które zostały przeprowadzone z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt każdego z zadań wyniósł 15 000,00zł - procentowy udział środków WFOŚiGW w ich realizacji to 90% kosztów kwalifikowanych. Programy skierowano do dzieci i młodzieży z jednostek oświatowych Gminy Drobin. W ramach konkursu powstały stroje wykonane z materiałów ekologicznych oraz prace fotograficzne o tematyce ekologicznej. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w obchodach Dnia Ziemi: za chęci, za czas i za dobry przykład. Wspólnie możemy więcej. Z roku na rok nasza świadomość ekologiczna wzrasta i oby tak dalej.

Galeria

 

Laureaci konkursu Eko Trend – recykling w garderobie” w kategorii:

·        przedszkola:

I.        Aleksandra Żabowska – Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie

II.     Natalia Buszka – Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie

III.    Szymon Giszczak – Oddział Przedszkolny w Rogotwórsku

 

·        klasy 1-3 szkoły podstawowe:

I.        Paulina Wojda – Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku

II.     Oliwia Kamińska – Szkoła Podstawowa w Cieszewie

III.    Bartosz Tokarski – Szkoła Podstawowa w Cieszewie

 

·        klasy 4-6 szkoły podstawowe:

I.        Wiktoria Trzcińska – Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie

II.     Maciej Wujcik – Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie

III.    Klaudia Mikołajewska – Szkoła Podstawowa w Drobinie

 

·        gimnazjum:

I.        Piotr Szymerski – Gimnazjum w Łęgu Probostwie

II.     Natalia Dziurlik – Gimnazjum w Drobinie

III.    Justyna Baranowska – Gimnazjum w Łęgu Probostwie

 

 

·        szkoła ponadgimnazjalna:

I.        Aleksandra Bartkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

II.     Emilia Lewandowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

III.    Anna Śmigielska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

 

 

Laureaci w konkursie „Ekologia w obiektywie”:

·        klasy 1-3 szkoły podstawowe:

I.        Filip Weresiński – Szkoła Podstawowa w Drobinie

II.     Oliwia Korzeniewska – Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku

III.    Maria Gorzkowska – Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku

 

·        klasy 4-6 szkoły podstawowe:

I.        Maciej Szymerski - Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie

II.     Kacper Woźniak - Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie

III.   Julia Skierkowska – Szkoła Podstawowa w Drobinie

 

·        gimnazjum:

I.        Małgorzata Ozóg – Gimazjum w Łegu Probostwie

II.     Marta Jaszczak – Gimnazjum w Drobinie

III.    Emilia Jankowska – Gimnazjum w Łęgu Probostwie

 

·        szkoła ponadgimnazjalna:

I.        Anna Kamińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

II.     Anna Śmigielska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

III.    Marcin Barański - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

 

 

 

Dodatkowe informacje