Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 29 maja 2017 r. o godz. 11.30

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się

 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych za 2016 r.

2.      Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2016 r.

3.      Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2016 r.                                                                 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radny Rady Miejskiej w Drobinie

 

(-) Mariusz Lewicki 

Dodatkowe informacje