Przymrozki wiosenne

  • Drukuj

PRZYMROZKI  WIOSENNE 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach 16‑21 kwietnia 2017 r. oraz 9-10 maja 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych została uruchomiona procedura umożliwiająca szacowanie szkód powstałych w sadach oraz w uprawach rolnych w gospodarstwach rolnych położonych na terenie Miasta I Gminy Drobin.

 

            Właściciele gospodarstw rolnych, którzy ponieśli straty spowodowane przez przymrozki wiosenne, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druk wniosku załączony jest do niniejszej informacji oraz można go pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – pokój nr 6

Do w/w wniosku należy dołączyć:

1. kopię „wniosku o przyznanie płatności na rok 2017” (dot. producentów rolnych       korzystających z płatności obszarowych),

2. kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt - IRZ (w przypadku gdy producent rolny prowadzi także produkcję zwierzęcą w gospodarstwie),

           

            Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – pokój nr 15 na I piętrze budynku w terminie  do dnia 31 maja 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Grączeska pod numerem tel. 24 2601441 w. 106.

 

Uwaga!

W tabeli nr 1 Wniosku o oszacowanie szkód (str. 2) należy wpisywać nazwy upraw zgodnie z załącznikiem nr 1 „Szkody w Uprawach” do protokołu publikowanego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Załącznik został załączony poniżej, a także jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – pokój nr 6.  

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód

Załącznik do protokołu z oszacowania strat – opublikowany na stronie Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju wsi