XXXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 22 maja 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1)      Projekt Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/274/2017

2)      Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin

4. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

 

(-) Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje