Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

W dniu 25 kwietnia 2017 r. r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie i przedstawienie porządku.

2.      Funkcjonowanie opieki społecznej w Mieście i Gminie Drobin - dokończenie.

3.      Ocena stanu zasobów komunalnych Miasta i Gminy Drobin.

4.      Sprawy różne.

5.      Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

(-) Agnieszka Olęcka

Dodatkowe informacje