" Bądź aktywny - Szkoła Seniora "

  • Drukuj

 

Projekt "Bądź aktywny - Szkoła Seniora".

 

            Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie we współpracy z Miastem i Gminą Drobin w okresie od 01.05.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. będzie realizować projekt pn. "Bądź aktywny - Szkoła Seniora" współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i poprawa jakości życia 45 osób starszych z terenu Miasta i Gminy Drobin poprzez wsparcie edukacyjne, aktywizacyjne oraz działania integracyjne.

 

W ramach projektu została zaplanowana realizacja następujących zadań:

 

1. Zadanie  – Warsztaty Edukacyjne dla seniorów

I. Warsztaty edukacyjne p.n. „Nauka przez całe życie. DLACZEGO WARTO?”

1 dniowe zajęcia warsztatowe (6 godz.). Celem warsztatów jest zwiększenie wielopłaszczyznowej aktywności osób starszych, upowszechnianie form ciekawego
i pożytecznego spędzania wolnego czasu, przezwyciężanie stereotypów oraz wzmacnianie zainteresowania edukacją przez całe życie.

okres realizacji - czerwiec 2017

 

II. Warsztaty edukacyjne p.n. „PASJONADA - czyli co drzemie we mnie?”

2 dniowe warsztaty wyjazdowe po 6 godz.  (12 godz. warsztatów).

Warsztaty mają na celu zmotywowanie osób starszych do działania, ukazanie jak ważny jest rozwój zainteresowań i pasji. Warsztaty mają również na celu zwiększenie umiejętności
z zakresu budowania relacji międzyludzkich, sposobu wyrażania interakcji uczuć i postaw.

Warsztaty będą prowadzone w sposób niekonwencjonalny, łączący elementy artystyczne
i edukacyjne jednocześnie, wiedza psychologiczna została przełożona na język artystyczny
z użyciem takich form jak muzyka, wizualizacja, słowo mówione.

Okres realizacji-  lipiec 2017

 

III. Warsztaty edukacyjne p.n.: „AKTYWNY Senior to ZDROWY Senior”

1 dniowe zajęcia warsztatowe (6 godz.).

Celem warsztatów jest: promocja zdrowego trybu życia, zapoznanie z właściwymi nawykami żywieniowymi,pokazanie sposobów układania diet, ukazanie wpływu jedzenia oraz codziennych ćwiczeń na nasz organizm, przez co zwiększy się szansa na uniknięcie chorób. Okres realizacji – wrzesień 2017

 

 

Zadanie 2  – Zajęcia z zakresu aktywności fizycznej.

Zajęcia Nordic walking, czyli marsze ze specjalnymi kijkami - zaplanowano 5 zajęć na świeżym powietrzu. Celem warsztatów jest zwiększenie aktywności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, zainspirowanie aktywnością fizyczną i dbaniem o stan zdrowia.

Okres realizacji – czerwiec- październik 2017

 

Zadanie 3 - Dzień Seniora

W ramach projektu zaplanowane jest zorganizowanie spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.Spotkanie pozwoli na zacieśnienie więzi międzypokoleniowych, rodzinnych
i społecznych. Celem spotkania będzie uwrażliwienie środowiska na problemy osób starszych.

 

 

ZAPRASZAMY!