Powiatowe spotkanie z Liderami Lokalnymi

     Lokalni przedsiębiorcy, aktywni rolnicy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele OSP, stowarzyszenia i organizacje z terenu naszej gminy oraz radni powiatowi i gminni spotkali się w dniu 23 marca na „Powiatowym spotkaniu z Liderami Lokalnymi”. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie zebrani mieli okazję porozmawiać o codzienności funkcjonowania samorządów, ich rozwoju, potrzebach oraz problemach lokalnych społeczności. Mariusz Bieniek – Starosta Powiatu Płockiego podsumował działalność samorządu powiatowego w ostatnim czasie. Mówił również o inwestycjach drogowych, bezpieczeństwie, spadku bezrobocia oraz formach wspierania działalności przedsiębiorców zwrócił on uwagę na dużą aktywność Powiatowego Urzędu Pracy realizującego szereg programów przeciw społecznemu wykluczeniu, zmniejszeniu skutków trwałego problemu jakim jest bezrobocie. Andrzej Samoraj omówił w formie prezentacji działania i plany inwestycyjne Gminy Drobin.  W trakcie spotkania wręczono nagrody Dobry Gospodarz dla wyróżniających się rolników z terenu gminy. Podczas panelu dyskusyjnego najwięcej pytań kierowanych było do Marcina Błaszczyka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, dotyczyły one spraw związanych z budową i utrzymaniem dróg jako jednej z największych potrzeb sygnalizowanych przez mieszkańców. 

Dodatkowe informacje