Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Dnia 17 marca 2017 r. r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie sięposiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie i przedstawienie porządku.

2.      Analiza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Drobin.

3.      Funkcjonowanie opieki społecznej w Mieście i Gminie Drobin.

4.      Sprawy różne.

5.      Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

(-) Agnieszka Olęcka

Dodatkowe informacje