Posiedznie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu  02 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2.Sprawozdanie Komendanta Policji z przeprowadzonej akcji poprawiającej bezpieczeństwo mieszkańców Drobina w ostatnich miesiącach roku 2016 w tym z dodatkowych służb patrolowych.

3.Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.

4.Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Drobin.

5.Rozmowy celem podjęcia działań w sprawie udzielenia pomocy Zakładom Mięsnym „OLEWNIK-BIS” w Świerczynku w związku z pożarem, który miał miejsce w styczniu br.

6.Zaopiniowanie rocznej listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta i Gminy Drobin  w roku 2017 roku.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

   Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

(-) Henryk  Jeziak

 

Dodatkowe informacje