Konkurs Związku Gmin Regionu Płockiego

W grudniu 2016 roku Związek Gmin Regionu Płockiego zorganizował w grudniu 2016 roku konkurs na hasło promujące segregację odpadów na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Słupno, Stara Biała, Czerwińsk nad Wisłą, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Łąck, Gostynin, Pacyna, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin oraz Gminy i Miasta Wyszogród. W konkursie udział brały dzieci z przedszkola oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu tych gmin.
Wśród nadesłanych haseł promujących segregację odpadów komisja konkursowa wyłoniła między innymi dwóch laureatów konkursu z terenu naszej gminy:   Karola Wujcika z Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie i Kacpra Popławskiego - ucznia klasy I A Szkoły Podstawowej im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie. W trakcie szkolnych uroczystości, jakim był bal karnawałowy w Przedszkolu w Łęgu oraz apel "Bezpieczne ferie" w Zespole Szkół w Drobinie nagrody wręczył Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

Hasła Karola:  "Wiedzą o tym dzieci, jak segregować śmieci. I Ty nie bądź łoś, wyrzuć je w odpowiedni kosz!"  i Kacpra: " Ziemię swą na co dzień szanuje i odpady sumiennie segreguje!" zostaną wykorzystane w kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Serdecznie gratulujemy!

Dodatkowe informacje