Bal karnawałowy Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo

W sobotę, 4 lutego, odbył się bal karnawałowy Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo. Połączono go z poświęceniem nowo wyremontowanej sali, aktu tego dokonali proboszcz parafii w Drobinie - Ks. Andrzej Kucharczyk oraz wikary - Ks. Dariusz Sielczak. W uroczystości wziął udział Marcin Fronczak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie oraz Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo powstało w 2011 roku z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości. Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Niemczewo, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.                                                       

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje