Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2.      Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych za 2016 r.

3.      Sprawy różne.

4.      Zakończenie posiedzenia.

                                                                                 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radny Rady Miejskiej w Drobinie

 

(-)  Mariusz Lewicki

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje