"JESTEŚ WIDOCZNY - JESTEŚ BEZPIECZNY"

26 stycznia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie wzięli udział w kampanii społecznej "JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY", zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Spotkanie udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników szkoły.

Głównym celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, zwrócenie uwagi na obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmroku, zwłaszcza jesienią i zimą.

Uczestnicy akcji dowiedzieli się, dlaczego trzeba nosić odblaski oraz jak je nosić, tak aby rzeczywiście poprawiały widoczność pieszego lub rowerzysty.

Uczniowie, pod czujnym okiem strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy, a pod opieką instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ćwiczyli swoje umiejętności jazdy po rowerowym torze przeszkód. Dzieci obejrzały także film „…tak, chcę być bezpieczny” i spotkały się z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, a na najodważniejszych czekał symulator jazdy na motocyklu.

W spotkaniu wzięli udział: Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin oraz Agnieszka Bednarska – Dyrektor WORD w Płocku wraz z przedstawicielami ośrodka. 

 

Dodatkowe informacje