Warsztaty Senior-Wigor

     29 grudnia w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Drobinie odbyły się warsztaty rękodzieła z wykorzystaniem Powertexu, czyli utwardzacza do materiałów chłonnych: tkanin,  papieru, kartonu, czy włókien szklanych. W technice tej, korzystając z różnorodnych przedmiotów i kreatywności artysty, można stworzyć niezwykłe dzieła, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Do Seniorów z Drobina,  podczas zajęć i tworzenia przestrzennych obrazów, dołączyli szczególni goście – uczestnicy z Dziennego Domu Pobytu w Małej Wsi i w Stanowie. Spotkanie było nie tylko okazją do rozmów, zawierania nowych znajomości oraz integracji, ale z również podsumowania mijającego roku i planowania kolejnych wspólnych projektów: zajęć, warsztatów i wykładów.                                                                 Warsztaty z Powertexu to jedna z aktywności prowadzonych w domu „Senior-WIGOR”. Dzienny dom pobytu przyczynia się do podniesienia jakości życia osób starszych, przeciwdziała ich izolacji i samotności poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu. Promuje również nawiązywanie więzi międzypokoleniowych i przełamuje stereotyp człowieka starszego poprzez organizację spotkań integracyjnych i zajęć praktycznych z udziałem dzieci i młodzieży oraz promuje umiejętności, zdolności i doświadczenie życiowe Seniorów.

Dodatkowe informacje