Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

                                                                                                                                                                                                   

W niedzielne popołudnie, 14 sierpnia na boisku sportowym przy ulicy Szkolnej w Drobinie odbyły się coroczne GminneZawody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji wzięło udział 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drobin. 

Zawody uroczyście otworzyli Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - Andrzej Samoraj oraz  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Radny Rady Powiatu Płockiego - Krzysztof Wielec. Konkurencje  sportowo - pożarnicze nadzorował zespół sędziów pod kierownictwem mł. bryg. Adama Strzeszewskiego. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. Podczas sztafety zawodnicy przekazywali sobie prądownicę wodną, a każdy z członków drużyny pokonywał przeszkodę. Druga z konkurencji była ściśle związana z codzienną pracą strażaka. Polegała na zbudowaniu linii gaśniczych, uruchomieniu motopompy i przewróceniu za pomocą strumienia wody pachołków i tarczy. O miejscu zajętym przez drużynę decydował łączny czas ukończenia obu konkurencji, przy uwzględnieniu ewentualnych punktów karnych, które zespół mógł otrzymać za niewłaściwe wykonanie poszczególnych elementów zadań lub brak komend. Wszystkie jednostki z niezwykłym poświęceniem walczyły o jak najlepszy rezultat - świadczą o tym niewielkie różnice punktowe. Podczas zawodów jeden z druhów OSP Nagórki doznał kontuzji, na miejscu udzielono pomocy medycznej.

Zawodnicy otrzymali  okolicznościowe puchary i dyplomy. Burmistrz Miasta i Gminy po zakończeniu rywalizacji zaprosił wszystkich zawodników na posiłek regeneracyjny oraz  na strażacką zabawę taneczną z zespołem Madeers nad stawami.

Na podstawie przeprowadzonych konkurencji  i uzyskanych w nich wyników przez poszczególne drużyny, komisja sędziowska ustaliła następującą kolejność zespołów:

1. OSP Wrogocin

2. OSP Kozłowo

3. OSP Maliszewko

4. OSP Rogotwórsk

5. OSP Łęg Probostwo

6. OSP Nagórki

Wszystkim drużynom dziękujemy za udział w zawodach, serdecznie gratulujemy zwycięzcom i już dziś zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Dodatkowe informacje