Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 21 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00  na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1)      Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.

2)      Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetowąna rok 2016 Nr XVI/130/ 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.

3)      Projekt Uchwały rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin.

4)      Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2016 – 2019

5)      Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia gminnego programu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drobin

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

(-)  Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje