Zaproszenie na posiedzenie Komisji 09-06-2016

W dniu  09 czerwca 2016 r. /czwartek/ o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Gminy Drobin i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2.Możliwości dalszego rozwoju odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin.

3.Informacja z pracy Związku Gmin Regionu Płockiego w zakresie realizacji obowiązku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Miasta i Gminy Drobin

i Gospodarki Komunalnej

(-) Henryk  Jeziak

Dodatkowe informacje