Zaproszenie na posiedzenie Komisji 31.05.2016

W dniu 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.

2) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetowąna rok 2016 Nr XVI/130/ 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

(-)  Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje