Zaproszenie na posiedzenie Komisji 24.05.2016

W dniu 24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2.      Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych.

3.      Zapoznanie się z Uchwałą RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.

4.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

5.      Sprawy różne.

6.      Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radny Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Mariusz Lewicki

Dodatkowe informacje