Zaproszenie na posiedzenie Komisji 24-25.05.2016

W dnach 24 i 25 maja 2016 r. odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

Tematem posiedzenia będzie:  Ocena stanu placówek oświatowych

 na terenie Miasta i Gminy Drobin

1) 24 maja 2016 r.

- Miejsko Gminne  Przedszkole w Drobinie

- Szkoła Podstawowa w Cieszewie

- Szkoła Podstawowa  w Rogotwórsku

(wyjazd o godz. 10.00 spod budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin)

2) 25 maja 2016 r.

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

- Zespół Szkół w Drobinie

- Zespół Szkół w Łęgu,

- Gminne Przedszkole w Łęgu

(wyjazd o godz. 10.00 spod budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin).

Przewodnicząca Komisji

ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

(-)  Agnieszka Olęcka

Dodatkowe informacje