Zaproszenie na posiedzenie Komisji 17.05.2016

W dniu  17 maja 2016 r. /wtorek/ o godz. 10.00w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Miejskiej w Drobinie.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2. Analiza oznakowania ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin.

3. Aktualny stan monitoringu.

4. Działanie targowiska miejskiego po zmianach.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

(-) Adam Zbigniew Kłosiński

Dodatkowe informacje