Dzień Otwarty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

Dzień Otwarty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

            W poniedziałek, 11 kwietnia, uczniowie klas III Gimnazjum w Zespole Szkół w Drobinie, wraz ze swoimi nauczycielami, wzięli udział w Dniu Otwartym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie, którego integralną częścią była prezentacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017.

            Społeczność ZSP przygotowała szereg atrakcji dla Gimnazjalistów: były prezentacje projektów realizowanych na lekcjach w Liceum i Technikum, były zagadki i quizy językowe, zabawa z liczbą , doświadczenia z fizyki i chemii. Można było wykazać się wiedzą z biologii i geografii, rozwiązać sudoku oraz test matematyczny przy pomocy zestawu Testico.

            Nauczycielki przedmiotów zawodowych, wraz z uczniami Technikum, przygotowały prezentacje zawodów, w których kształci się młodzież naszej szkoły.

            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie zaprezentował swoją bazę dydaktyczną, dzięki której nauczyciele mogli przygotować atrakcyjne stanowiska przedmiotowe dla Gości. Dzień Otwarty przerodził się w festiwal naukowy, podczas którego zarówno Gimnazjaliści, jak i Gospodarze, czyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, bawili się świetnie.

            Dodatkową atrakcję przygotowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, którzy zorganizowali pokaz sprzętu do ratownictwa.

            Jak zawsze w ważnych dla naszej szkolnej społeczności chwilach, był z nami podczas Dnia Otwartego szkoły ksiądz kanonik Andrzej Kucharczyk. Przybyła także pani Mirosława Krajewska, Radna Rady Miejskiej w Drobinie.

            Nasze zaproszenie na Dzień Otwarty przyjęły panie: Mariola Wróblewska oraz Iza Kraśniewska, reprezentujące Referat Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie. Paniom towarzyszył pan Roman Żuk, Kierownik  Referatu.

Dodatkowe informacje