Przedsiębiorstwa z klimatem

Szanowni Państwo,

Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje do ewentualnego wykorzystania informację dotyczącą konferencji  „Przedsiębiorca z klimatem” organizowanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Konferencje odbędą się:

- 22 kwietnia 2016 r. w Siedlcach;

- 10 maja 2016 r. w Płocku;

- 12 maja 2016 r. w Radomiu.

Celem konferencji  jest:

  • zwiększenie świadomości przedsiębiorców z zakresu efektywności energetycznej,
  • upowszechnienie niskonakładowych rozwiązań ograniczających zużycie energii  możliwych
    do zastosowania w przedsiębiorstwie,
  • propagowanie postaw proekologicznych oraz kreowanie wśród przedsiębiorców poczucia odpowiedzialności względem środowiska naturalnego i klimatu,
  • promocja „Przedsiębiorców z klimatem” czyli tych, którzy podjęli działania zwiększające  efektywność energetyczną swojej firmy,
  • promowanie poradnika „Przedsiębiorstwo z klimatem”, gdzie zostaną zaprezentowane proekologiczne rozwiązania związane oszczędnościami energii w firmie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną praktyczne narzędzia oraz rozwiązania służące kontrolowaniu zużycia energii i jej kosztów, takich jak audyt energetyczny, monitoring zużycia energii, dobór taryf energetycznych do profilu przedsiębiorstwa. Prelegenci zaprezentują beznakładowe lub niskonakładowe działania ograniczające zużycie energii, jak np. dobór energooszczędnego oświetlenia  i urządzeń,  efektywnego wykorzystania ciepła i chłodu. Podczas spotkania przedstawione zostaną efekty termomodernizacji w przedsiębiorstwie i najnowsze trendy w technologiach stosowanych w budownictwie. Eksperci opowiedzą również o  możliwościach zastosowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie, w jaki sposób wpływająone na poprawę jakości zasilania i zmniejszenie kosztów zaopatrzenia firm w energię, jakie są w tym zakresie obowiązują aktualnie uregulowania prawne i czy jest to opłacalne ekonomicznie.

Zaprezentowane zostaną możliwości finansowania powyższych działań, zarówno z Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Kartę zgłoszenia i program znajdą Państwo na stronie:

http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/konferencje-regionalne

Osoba do kontaktu: Ewa Stygienko, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa tel. 22 864 03 90.

Dodatkowe informacje