przetarg nieograniczony na zadanie" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary - etap I"

Szanowni Państwo,
 uprzejmie informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary - etap I"


Planowane otwarcie ofert: Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego12, w sali obradna pierwszym piętrze, w dniu 14.04.2016 r. o godz. 10:30

poniżej link do przetargu:
http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=247

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert.
Z poważaniem
Andrzej Samoraj
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Dodatkowe informacje