Zaproszenie na posiedzenie Komisji 29-03-2016

W dniu 29 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Ocena stanu zasobów komunalnych Miasta i Gminy Drobin.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

(-) Agnieszka Olęcka

Dodatkowe informacje