KOMUNIKAT: WYMARZNIĘCIA OZIMIN

KOMUNIKAT

Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy  Drobin uprzejmie informuje, że rolnicy z terenu Miasta i Gminy Drobin u których wystąpiły wymarznięcia ozimin mogą składać wnioski o szacowanie poniesionych strat.
Wnioski będą przyjmowane  w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie  w sali konferencyjnej I piętro od dnia 17 marca 2016 r do 1 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek –piątek od godz. 730 -  1530,
czwartek od godz. 830 - 1630.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej oraz są do pobrania  w sali konferencyjnej Urzędu.

WNIOSEK DO POBRANIA

Dodatkowe informacje