Klub Dziecięcy w Drobinie

Klub Dziecięcy w Drobinie – informacja dla mieszkańców

Miasto i Gmina Drobin przystąpiła do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Planowane jest wybudowanie obok Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie nowego obiektu, w którym swoją siedzibę będzie mieć Klub Dziecięcy. Opieka w klubie dziecięcym może być sprawowana nad dzieckiem od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe albo utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w Klubie Dziecięcym w Drobinie są proszone o zgłaszanie się do Referatu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy  w Drobinie, pok. 120 lub telefonicznie pod nr telefonu: 24 2601441, wew. 120 lub 694 993 118, w terminie do 31 marca 2016 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Dodatkowe informacje