KOMUNIKAT: ZGRP Deklaracje

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN REGINU PŁOCKIEGO
w sprawie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zatrudniania lub zamieszkiwania cudzoziemcówZwiązek Gmin Regionu Płockiego przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których:
- zamieszkują mieszkańcy, w tym cudzoziemcy,
- pracują osoby zbierające owoce, warzywa lub wykonują inne prace w gospodarstwie, w tym cudzoziemcy,
- pracują osoby do opieki nad osobami starszymi lub dziećmi, w tym cudzoziemcy.
W takim przypadku, należy niezwłocznie złożyć do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego stosowną deklarację ujmując w niej wszystkie pracujące osoby, w tym cudzoziemców, od dnia podjęcia przez nie pracy lub wszystkie zamieszkujące osoby, w tym cudzoziemców, od dnia ich zamieszkania na terenie nieruchomości, którą właściciel włada.

Właściciel nieruchomości, na której pracują cudzoziemcy lub inne osoby składa deklarację ZGRP-v2 wypełniając pola dotyczące nieruchomości niezamieszkałej.
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują cudzoziemcy lub inne osoby składa deklarację ZGRP-v2 wypełniając pola dotyczące nieruchomości zamieszkałej.
Druk deklaracji dostępny jest w Biurze ZGRP oraz na stronie internetowej www.odpady.zgrp.pl (http://www.odpady.zgrp.pl/deklaracja)
Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w Biurze ZGRP, Płock, ul. Zglenickiego 42, budynek S, i na dyżurach pełnionych przez pracowników Biura ZGRP w Gminie. Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl (http://www.odpady.zgrp.pl/node/106)
Więcej informacji pod nr tel. 24 366 03 00
Pouczenie:
W przypadku nie dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w w/w przypadkach zostanie wszczęte postępowanie podatkowe.

Dodatkowe informacje