ARiMR szkolenie

Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku przeprowadzi szkolenia dla rolników z terenu Miasta i Gminy Drobin dotyczące "Zasad przyznawania płatności bezpośrednich  oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 " w następujących terminach:

1. w dniu 08 marca 2016 r. w Drobinie w sali konferencyjnej urzędu od godz. 11,

2. w dniu 11 marca 2016 r. w Łęgu Probostwie w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej od godz. 11

 

 

Dodatkowe informacje