Zaproszenie na posiedzenie Komisji 09-03-2016

W dniu  09 marca 2016 r. /środa/ o godz. 10.00w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Gminy Drobin i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2.Zapoznanie się z przebiegiem prac przygotowawczych do rekultywacji kwatery B wysypiska w Cieszewie.

3.Zaopiniowanie listy osób oczekujących na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy  Drobin  w roku 2016 roku.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Miasta i Gminy Drobin

i Gospodarki Komunalnej

(-) Henryk  Jeziak

Dodatkowe informacje